Vallvikens förskola

Från och med den 1 juni 2019 flyttade Ryttargårdens förskola till Vallvikens nya lokaler. Vi erbjuder en Reggio Emilia-inspirerad förskola med nybyggda ljusa lokaler och en stor fantastisk utegård med utsikt över Växjösjön. Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet och trivsel. De får det stöd och den stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt och så att deras engagemang, kreativitet och nyfikenhet förstärks och utvecklas. Vi använder oss av ett projekterande arbetssätt, där val av projekt initieras av pedagogerna och arbetet bygger sedan vidare på de inriktningar som barnen visar intresse för. Som hjälp i detta arbete använder vi den pedagogiska dokumentationen. Alla får bli sitt bästa jag hos oss på Vallvikens förskola.

Kontakt och sjukanmälan - avdelningar

Linden

Telefon: 0470-59 95 54

Eken

Telefon: 0470-59 95 55

Kastanjen

Telefon: 0470- 59 95 56

Lönnen

Telefon: 0470-59 95 57

Boken

Telefon: 0470- 59 95 58

Rektor Cecilia Stenemo

Telefon: 0470-431 36
E-post: Cecilia.Stenemo@vaxjo.se

Hitta till oss

Förskolan tillhör södra området.
Besöksadress: Södrabogränd 2

Hitta till Vallvikens förskolalänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020