Fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Här finns information om fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Det finns även en sammanställning över de fristående förskolor som finns i Växjö kommun.

Så här skriver Skolverket om fristående förskolor: Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan och beslutet ska avse en viss förskoleenhet.

Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den fristående förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas förskola. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bland annat förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. De allmänna bestämmelserna om förskola i skollagen gäller även för fristående förskolor.

Mer information finns på Skolverkets webbsida om fristående förskolor Länk till annan webbplats..

Fristående förskolor drivs inte av Växjö kommun utan som föräldrakooperativ, personalkooperativ eller av bolag, föreningar, stiftelser och liknande.

Köregler och ansökningsregler till dessa förskolor varierar, kontakta respektive enhet för besked. Det är kommunen som godkänner en fristående verksamhet.

Här finns en sammanställning över alla fristående förskolor/pedagogisk omsorg efter var de finns i kommunen.

Fristående förskolor i Växjö tätort

Fristående förskolor i Lammhult

Fristående förskolor i Rottne

Fristående förskolor i Åryd

Fristående förskolor i Ör

Fristående pedagogisk omsorg

Fristående förskolor i Växjö tätort

Bonnagårdens förskola Länk till annan webbplats.
Stora Fjäll
352 62 Växjö
Telefon: 0470-630 35

Dackebackens Musikförskola Länk till annan webbplats.
Vintervägen 2
352 37 Växjö
Telefon: 0738-67 65 04

Förskolan Blåbärsstället
Länk till annan webbplats.
Högstorpsvägen 155
352 42 Växjö
Telefon: 0470-72 97 87 eller 072-660 98 28

Förskolan Dagishaket Länk till annan webbplats.
Lancastervägen 8
352 72 Växjö
Telefon: 070-988 21 34

Förskolan Kompassen Länk till annan webbplats.
Hagadalsvägen 27
352 36 Växjö
Telefon: 0761-400 207

Förskolan Klippan Länk till annan webbplats.
Bergövägen 2
352 44 Växjö
Telefon: 0761-400 871

Förskolan Källan Länk till annan webbplats.
Furutåvägen 5
352 54 Växjö
Telefon: 0761-400 874

Förskolan Maria Länk till annan webbplats.  
Kungsvägen 117352 44 Växjö
Telefon: 0761- 400 873

Föräldrakooperativet Trollbacken
Länk till annan webbplats.
Gårdsby, Solbacken
355 92 Växjö
Telefon: 0470-611 99
E-post: trollbacken@trollbackensforskola.com

Föräldrakooperativet Stentrollet Länk till annan webbplats.
Västergatan 20, Gula Villan
352 31 Växjö
Telefon: 0470-244 64

Kunskapsförskolan - Växjö Hovshaga Länk till annan webbplats.
Björksätravägen 7
352 63 Växjö
Telefon: 072-383 12 06
E-post: Judit.beres.lagerquist@kunskapsforskolan.se

Änglagårds förskola Länk till annan webbplats.
Försommarvägen 2
352 37 Växjö
Telefon: 072-644 38 46
E-post: info.vaxjo@anglagard.org

Montessoriförskolan Bokhultet
Länk till annan webbplats.
Kasernvägen 16
352 36 Växjö
Telefon: 0470-482 61

Montessoriförskolan Kronan Länk till annan webbplats.
Honnörsgatan 21
352 36 Växjö
Telefon: 0470-120 48

Montessoriförskolan Wälludden Länk till annan webbplats.
Gösta Edströms Väg 10
352 51 Växjö
Telefon: 0470-393 80

Skattkammarens förskola Eken
Uranusvägen 4
362 64 Växjö
Telefon: 073-027 46 36

Skattkammarens förskola Teleborg
Välluddevägen 3
352 51 Växjö
Telefon: 073-666 17 79

Skattkammarens förskola Räppe
Gamla Räppevägen 29
352 74 Växjö
Telefon: 070-666 72 32

Stallbackens förskola Länk till annan webbplats.
Fredrik Bondes väg 1
352 53 Växjö
Telefon: 0470-371 80 eller 079-349 86 28

S:t Mikaels förskola
Länk till annan webbplats.
Vasavägen 14
352 61 Växjö
Telefon: 0470-455 44 eller 076-308 91 09
E-post: stmikaelsforskola@hotmail.com

Vårbacka förskola Länk till annan webbplats.
Öjabyvägen 113 (Öjaby herrgård)
352 50 Växjö
Telefon: 0470-602 90 eller 079-306 02 90

Växjö fria förskola - Torparängen Länk till annan webbplats.
Minnesvägen 4
352 23 Växjö
Telefon: 070-197 56 46
E-post: info@vaxjofriaforskola.se

Växjö Waldorfförskola, ekonomisk förening Länk till annan webbplats.
Lugnets väg 25
352 63 Växjö
Telefon: 0470-621 22

Waldorfförskolan Lilla Linnéa Länk till annan webbplats.
Storgatan 52
352 36 Växjö
Telefon: 0470-445 40
E-post: info@lillalinneavaxjo.se Länk till annan webbplats.

Yngves Förskola Länk till annan webbplats.
Taptogränd 10
352 36 Växjö
Telefon: 079-335 24 24

Fristående förskolor i Lammhult

Bergslunds föräldrakooperativ Länk till annan webbplats.
Bergs Bygdegård
363 94 Lammhult
Telefon: 0472-720 50

Fristående förskolor i Rottne

Rottne förskola
Länk till annan webbplats.
Torstensväg 4
363 31 Rottne
Telefon: 073-947 10 19

Fristående förskolor i Åryd

Ekorrbarnens förskola
Billavägen 7
360 43 Åryd
Telefon: 0470-77 45 99

Fristående förskolor i Ör

Föräldrakooperativet Killingen Länk till annan webbplats.
Örtagården
342 64 Ör
Telefon: 073-354 90 08

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg Forma
Norrgatan 17
35231 Växjö
Telefon: 076-77 66 672

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2021
Förskola och skola