Närvaro, frånvaro och ledighet

Gymnasiet är en frivillig skolform, men för att som studerande på gymnasiet kunna få studiemedel från CSN gäller närvaroplikt.

Frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller på förhand godkänd ledighet (av mentor eller av skolledning) klassas som skolk. Vid upprepat skolk meddelas Centrala studiestödsnämnden, CSN. Detta kan leda till att studiebidraget kan komma att dras in.

Under rubriken Relaterade länkar nedan finns länkar till CSN med information om hur studiemedlet fungerar.

Blir du sjuk under dagen skickar du ett mejl till din mentor, samt till de lärare du skulle ha haft. För elever som är omyndiga är det förälder och eller vårdnadshavare som sjukanmäler.

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom, planerade läkar- och tandläkarbesök och liknande anmäler du som vårdnadshavare eller myndig elev själv frånvaro via appen Skola24 eller via Skola24:s e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du loggar in i systemet med Mobilt BankID.

Elever som fyllt 18 år kan själva frånvaroanmäla sig i appen och e-tjänsten.
Anmälan ska vara gjord innan klockan 09.00, annars kan det gå ut en notifiering om skolk.

Annan frånvaro

Om du inte är sjuk, men ändå behöver vara borta från en eller flera lektioner mejlar du till din mentor och till den eller de lärare som berörs. För att rapporteringen ska bli korrekt måste anmälan göras varje dag om läkarintyg eller liknande inte har lämnats till mentor.

Vid frekventa vårdbesök eller liknande kan läkarintyg komma att krävas för att fortsatt räknas som anmäld frånvaro. Följ länken för att läsa hur du går tillväga Länk till annan webbplats..

Ledighet

Ledighet kan beviljas för enskild angelägenhet och prövas i varje enskilt fall i samråd med mentor. Ledighetsansökningar ska inkomma i god tid. För en till tre dagar senast 14 dagar innan första lediga dag. För fler än tre dagar senast en månad innan första lediga dag.
Beviljad ledighet registreras som giltig frånvaro. Ogiltig frånvaro kan påverka rätten till studiemedel.

Ansökan om ledighet görs via Skola24. Följ länken för att läsa hur du går tillväga Länk till annan webbplats..

Kontakter

 • Katedralskolan

  Reception

  0470-417 38

  katedralskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Samuel Ödmanns väg 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Katedralskolan

  Samuel Ödmanns väg 1

  352 39 Växjö

Senast uppdaterad: 13 september 2022