Studiestrategier

Studiestrategier som kan vara till hjälp när du tar dig an dina studier på Katedralskolan

Att börja studera på Katedralskolan kan innebära en stor förändring och omställning för många . Studietakten och kraven är högre, omfattningen av materialet man ska lära sig är mycket större och förväntningarna på att du ska kunna ta eget ansvar och planera din egen tid ökar. För att du ska nå framgång med dina studier på Katedralskolan är det oerhört viktigt att du lär dig att ta ansvar för din egen studiesituation. I det ingår att skaffa dig strategier för att underlätta dina studier. Se under rubriken Relaterade länkar för att komma vidare till Studiestrategier.

Kontakter

Senast uppdaterad: 18 november 2021