Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Information angående antagning och klassindelning

Antagning till Katedralskolan sköts av antagningsenheten fram till och med den 15 september. Om du har frågor kring antagning kan du ringa kontaktcenter på telefonnummer 0470-410 00.

Vill du diskutera ditt val och är i behov av studie- och yrkesvägledning kontaktar du någon av våra SYV:are.

Klasslistor anslås vid Katedralskolan entré fredag den 17 augusti kl.14.00.

När det gäller klassindelning på Katedralskolan så gör vi den baserad på många olika faktorer bl.a. språkval, inriktningsval, val av profiler såsom FIG och MUT, tidigare skola och meritpoäng. Klassindelningen görs också med hänsyn tagen till den information vi har fått vid överlämning om elever som av särskilda skäl inte bör gå med andra elever. Om det finns behov av att byta klass för en elev krävs det särskilda skäl och att det finns plats i en annan klass för att vi ska kunna genomföra ett byte i efterhand. Särskilda skäl som handlar om att några elever inte bör gå i samma klass.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2018