Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Policy angående klassbyten

Information angående klassbyten

På Katedralskolan är grundregeln att eleverna går i den klassen de blivit tilldelade. Klasserna är skapade efter den information vi har fått om våra nya elever. Vi tycker det är viktigt att undvika klassbyten för att relationerna i gruppen ska ges möjlighet att byggas upp, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en god studiemiljö.

Det är därför endast möjligt att byta klass om det finns dokumenterade särskilda skäl. Det ska också vara organisatoriskt lämpligt och genomförbart.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022