Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Stipendier ur Nilsson-Aschanska stipendiefonden

Årets stipendier ur Nilsson-Aschanska fonden ledigförklars härmed.

I år utdelas ett sammanlagt belopp av 3697 kronor.

Stipendierna kan enligt gällande statuter sökas av elever vid Växjö Katedralskola. Dock skall företräde lämnas sökande från någon av de primärkommunala gymnasieskolorna som kan åberopa och uppvisa släktskap i rakt nedstigande led till J L Aschan, N M Aschan eller U E Aschan.

Stipendierna tilldelas ”flitiga och intelligenta elever med håg att fördjupa sina kunskaper i ett speciellt ämne”.
Stipendierna utdelas av Katedralskolans premie- och stipendienämnd.
Ansökan skall lämnas till rektorsexp, Madeleine Lindahl, senast den 1 november 2018.
Särskild ansökningsblankett kan avhämtas hos kurator på Växjö Katedralskola, Kungsmadskolan och Teknikum

/Henrik Ahlin
Gymnasiechef Katedralskolan

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018