Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Till dig som söker till ES-musik på Katedralskolan

Du som söker ES-musik kommer att kallas till ett färdighetsprov som kan ge dig extra poäng vid ansökan till programmet.

Färdighetsprovet äger rum den tisdag 2/4 och ett par veckor innan det datumet kommer alla som har sökt musik i första eller andra hand få ett brev eller mail med info om dagen.

Proven ger ett tillfälle att öka på grundskolepoängen med upp till 90 poäng. Provet äger rum på Norrtullskolan innehåller bland annat ett individuellt prov (där den sökande själv bestämmer vad hen vill spela/ sjunga), musikteori- och gehörsprov samt rytmikprov som genomförs i grupp. Det individuella provet genomförs enbart inför lärare. Det kommer finnas lättare fika under dagen, och för de som har sina individuella prov senare under dagen serveras även lunch. Du som söker kommer även att få tillfälle att träffa nuvarande musikelever så att ni får en chans att ställa frågor och prata även med dem.

Frågor besvaras av Hanna Wåhlin, hanna.wahlin@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 16 februari 2022