Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Dags för skolstart – så förhindrar vi smittspridningen

På måndag är det dags för gymnasieeleverna att komma tillbaka för ett nytt läsår. Med anledning av coronaviruset har Katedralskolan vidtagit flera åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19.

Efter en vår med distansundervisning är det dags att komma tillbaka till klassrumsundervisning i skolan. I Växjö kommun följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och elever som är fullt friska kan och ska gå till skolan och delta i undervisningen. För att begränsa smittspridningen kommer skolan vidta flera åtgärder i bland annat inomhusmiljön, med handhygienen och i information till elever.

Det är fortsatt viktigt att elever och personal tar ett gemensamt ansvar och stannar hemma vid sjukdom eller förkylningssymptom samt att alla är noga med att tvätta händerna ofta och håller avstånd. Om du har möjlighet, för att undvika trängsel, ta dig gärna till och från skolan på annat sätt än med kollektivtrafiken.

Praktisk information till elever

Matsalen

  • Vi har arbetat för att sprida ut lunchtiderna så mycket som möjligt.
  • Avståndsmarkeringar finns i köerna till matsalen,
  • I varje kö finns en behållare med handsprit. Använd handsprit innan du tar i bestick och tallrikar.

Cafeterian

  • Utbudet har anpassats och markeringar för att hålla avstånd i köerna har satts upp.

Allmänna utrymmen, korridorer och centralhallen

  • Bord och stolar i korridorerna har flyttats ut för att minska på trängseln.
  • Använd skolgården så mycket som möjligt på raster.

Handhygien

  • Det finns god tillgång till handsprit, tvål/ vatten i skolans utrymmen och detta kommer dagligen, och vid flera tillfällen, kontrolleras och fyllas på efter behov.

Gymmet

  • Gymmet används endast till idrottsundervisning under lektionstid under nuvarande omständigheter.

Avstånd

  • Personalen har rekommenderats att hålla avstånd till elever för allas säkerhet. Det innebär att hjälp får ske på ett annorlunda sätt än tidigare.
  • Det är allas ansvar att hjälpa till och möjliggöra att vi håller så stort avstånd som möjligt i våra lokaler.

Oro

Det är naturligt att känna oro över den situation vi är i. Det är en ny och delvis okänd situation. Om du känner en oro som du har svårt att hantera är du välkommen att kontakta din kurator för samtal.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022