Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Estetik och media på Katedralskolan

Vill du göra din egen podd? Intresserad av film, foto och grafisk design? Från och med läsåret 21/22 erbjuder Katedralskolan inriktningen Estetik och media inom det Estetiska programmet. För dig som är intresserad av att uttrycka dig med bild och ljud. Här får du arbeta med produktioner inom film och tv, foto och grafisk design med mera.

Genom att kombinera teori med olika praktiska projekt utvecklar du din kreativitet och din förmåga att uttrycka dig i text, bild, grafisk design, foto och film. Tillsammans med andra får du uppleva konkreta och spännande uppdrag och projekt, även i miljöer utanför skolan. Du har inflytande över din utbildning och får möjlighet att fördjupa dina kunskaper, färdigheter och ditt personliga uttryck inom ett eller flera medieområden. Vi betonar vikten av kunskap genom upplevelser och möten med inspirerande människor. Genom att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken lär du dig att se samband och vidgar dina perspektiv. Samverkan och eget ansvar är självklara inslag i utbildningen. För att underlätta dina studier har du under dina tre gymnasieår tillgång till ett eget digitalt verktyg.

Inriktningen erbjöds tidigare på Kungsmadskolan. Från och med läsåret 21/22 välkomnas de elever som önskar läsa inriktningen Estetik och media till Katedralskolan.

Senast uppdaterad: 8 oktober 2020