Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Coronainformation till elever och vårdnadshavare

Områdeschef för gymnasiet Christian Sandahl ger information och lägesbild gällande corona inför uppstarten efter höstlovet.

Det har varit ett minst sagt annorlunda år som krävt en mängd olika omställningar. Vi är väldigt glada och stolta över att alla elever och personal som sedan pandemins start har hållit i och tagit sitt ansvar, trots att det många gånger varit jobbigt och frustrerande. Tyvärr är pandemin långt ifrån över och efter en något lugnare sommar har vi en ökad smittspridning i hela samhället internationellt, nationellt och även här i Kronoberg.

Konstaterade fall

Under vecka 43 och vecka 44 har vår verksamhet haft ett antal konstaterade covid-19 fall, främst på en av våra gymnasieskolor; cirka 10 elever och 5 personal har konstaterats med Covid-19. Situationen har hanterats på skolan och de smittade eleverna har varit hemma sedan de fick symtom/provresultatet och följer de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Kronoberg har gällande agerande efter konstaterad smitta. När de är friska och inte längre utgör en risk för att smitta andra är de välkomna tillbaka till skolan. Smittspårning genomförs av Region Kronoberg och de som varit i närheten av smittade får information och instruktioner om hur de ska agera.

Skolgång som vanligt efter höstlovet

Undervisningen på våra gymnasieskolor kommer fortsätta som vanligt efter höstlovet. De elever som är friska ska fortfarande gå till skolan och medverka i undervisningen. I dagsläget finns det inte några planer på att återinföra distansundervisning, men vi följer utvecklingen och är redo att ställa om utifrån nya instruktioner och rekommendationer.

Samtidigt jobbar vi ständigt med åtgärder i våra skolor för att minska risken för smittspridning. Vi vädjar också till våra elever och personal att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer utanför skoltid, till exempel att undvika åka kollektivtrafik när det är möjligt.

Exempel på åtgärder som införts i våra gymnasieskolor

Matsalarna

Vi har sedan augusti spridit ut lunchtider för klasser för att minska mängden elever som
samtidigt äter i matsalen. Vi har även tejpat ut tydliga avståndsmarkeringar.
I matsalarna finns behållare med handsprit. Alla ska använda handsprit innan de tar i
tallrikar och uppläggningsbestick. Instruktioner finns för att håll avstånd i köerna och
undvika att röra ansiktet.

Cafeterian och personalrum

I cafeterior har utbudet anpassats och även här finns markeringar för att hålla avstånd i
köerna. Möblering i cafeterior och i personalrummen har anpassats för att öka avstånd.
Likaså har möblering i allmänna utrymmen setts över för att undvika trängsel.

Elevskåp

Det krävs att eleverna är ute i god tid för att hämta material i skåpet och att de väntar på
sin tur för att vid behov kunna hålla avstånd till varandra.

Städning

Extra städning är insatt efter de riktlinjer som finns och särskilt fokus läggs på toaletter
och avtorkning av ytor som många tar i.

Inga större samlingar

Samtliga gymnasieskolor har riktlinjer för att inte arrangera aktiviteter eller större
samlingar av elever och/eller personal. Öppet hus har ställts in denna höst och det
arrangeras inte heller fysiska föräldramöten, studieresor eller andra klassaktiviteter. För
personal genomförs merparten av mötena digitalt.

Handsprit/ Tvål och vatten

Runt om i skolornas lokaler finns det god tillgång till handsprit, tvål/ vatten. Tillgången
kontrolleras dagligen och vid flera tillfällen samt fylls på efter behov.

Förändringar i undervisning

Undervisningsscheman har spridits ut så långt det är möjligt för att undvika trängsel. För
många klasser sker undervisning enbart i “hemklassrum” för att undvika onödiga
förflyttningar i skolan. Lektionsinnehållet har i möjligaste mån organiserats om för att
undvika trängsel och närkontakt, exempelvis i idrottsundervisning.

Informationsinsatser

Runt om i skolornas lokaler finns markeringar på golvet för att underlätta och påminna
alla om att hålla avstånd. Det finns även flertalet affischer på väl valda platser med
påminnelseinformation om att hålla avstånd, tvätta händer samt stanna hemma om man
känner sig det minsta sjuk.

Håll i och håll ut

Vi gör, och har hela hösten gjort, insatser för att minska risken för smittspridning i våra
gymnasieskolor. Trots att det är utmanande måste vi alla – elever, personal och
vårdnadshavare hjälpas åt att fortsätta ta ansvar och bidra till att smittan inte sprids. Det
gäller att följ råd och rekommendationer såväl på skolan som utanför på fritiden. Det
absolut viktigaste är att:

  • Hålla avstånd
  • Undvika trängsel
  • Tvätta händerna ofta
  • Undvika röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma om du är det minsta sjuk, även vid mycket lindriga symtom

Vi har regler och rekommendationer som alla elever och personal ska följa, men det är
också viktigt att vuxna i skolan och i hemmet tar ansvar och påminner sig själva och
varandra om vad som gäller.

Tack för att ni tar ansvar och tack för att ni fortsätter hålla i.
Med vänliga hälsningar
Christian Sandahl, områdeschef för gymnasiet

Senast uppdaterad: 30 oktober 2020