Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Info till elever - Förlängd distansundervisning till viss del på Katedralskolan

Sedan tisdagen 10 november har ni haft distansundervisning på Katedralskolan. En utvärdering har nu genomförts och idag beslutade utbildningsnämnden att förlänga distansundervisningen för delar av skolan året ut.

De rapporter vi har fått in visar att vi inte har haft några nya inrapporterade symtomfall som kopplas till covid-19 sedan 9 november, vilket är positivt. Smittspridningen bedöms vara bruten, men vi vet att det kan finnas en viss eftersläpning av såväl provtagningstider som mottagande av provresultat. Därför förlängs distansundervisning för delar av skolan till och med 18 december för att säkerställa att smittspridningen verkligen stoppats.

Vad händer nu?

Från och med måndag 23 november till och med fredag 18 december kommer Katedralskolans elever få undervisning i en kombination av närundervisning på plats och distansundervisning i realtid. Katedralskolans rektorer har fått i uppdrag att organisera undervisningen så att en tredjedel av eleverna får undervisning på distans och de övriga två tredjedelar får undervisning i skolan.

Exakt hur upplägget kommer se ut och vad som gäller för just dig är inte klart just nu. Skolledningen kommer samlas på torsdagen för att få till alla detaljerna. Senast på fredag 20 november kommer du få information via e-post och på webbplatsen om vad som gäller från och med måndag nästa vecka.

Läs mer om beslutet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022