Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

PM elever och vårdnadshavare angående delvis distans

Viktigast att veta är att nedanstående information, riktlinjer och åtgärder görs som förebyggande åtgärder. I dagsläget har vi ingen pågående smittkedja på skolan, (eventuellt är någon enstaka fortsatt aktivt sjuk) och hoppas härmed att den inte ska uppstå igen.

Denna information gäller vecka 48-51 på Katedralskolan. Det är en snabb omställning vi gör och vi vädjar om förståelse för att allt inte kommer att vara perfekt och fullt ut genomtänkt under den här perioden. Vi kommer tillsammans behöva hjälpas åt med att göra kontinuerliga förbättringar utifrån rådande omständigheter. Denna information går till elever och vårdnadshavare samt publiceras på skolans hemsida. Vi kommer därefter att informera fortlöpande och även muntligt genom lärare/mentor när eleverna kommer till skolan.

De stora förändringar som görs, utöver att en tredjedel av eleverna har distansundervisning, är att eleverna kommer ha mer undervisning i samma salar och även till viss del kommer att ha sin lunch i klassrum.

Här några riktlinjer som lärare fått om undervisning

 • Se över elevernas arbetssituation gemensamt, tänk på antal prov och uppgifter
 • Ha fasta och samma placeringar för elever i klassrum
 • När klasser blandas håll ihop elever från samma klass i placeringen
 • Vädra lektionssal när det är möjligt
 • Se till så att dörrar till lektionssalar är olåsta där det är möjligt
 • Se till att ha handsprit med till lektioner och rutiner så att alla spritar sina händer
 • Minska din egen rörelse i klassrummet, tänk på avstånd till elever (alla kan känna oro)
 • Katedern i vissa salar kommer användas för servering (enligt gällande schema), se till att utrymme finns.
 • Ta vuxenansvar (gäller alla personal), säg till elever vad som gäller (och följ det själv)

Riktlinjer för elever

 • Följ skyltar och anvisningar på skolan, samt tillsägelser från all personal
 • Minimera användning av elevskåp vecka 48–51, ta med material till flera lektioner
 • Möbler och stolar i klassrum, korridorer, centralhall, matsal och bibliotek får inte flyttas
 • Det är hemgång direkt efter avslutad undervisning
 • Lunchschema – om det står en salsbeteckning i ditt lunchschema så kommer det en matvagn till klassrummet angiven tid
 • De klasser som äter lunch i sina klassrum tar med egen dryck
 • Utse matvärdar – de ska hjälpa till med matservering som sker i klassrum, köra tillbaka matvagnarna till serveringen efter avslutad lunch, m.m.
 • Elever med matallergier får mat till klassrum, om resten av klassen äter där. Se till så att det blir rätt, gå annars till matsal och ta mat där.
 • Tar mat slut i klassrummen går de elever som blir utan till matsal för att äta där
 • Lunchavvikelse måndag v.48 - för de klasser som inte har någon lunchposition i schemat måndag 23/11 gäller i första hand att lunch ordnas på egen hand.
 • Prata med/maila mentor eller skolledning med tankar och idéer för att förbättra ytterligare på skolan
 • Använd sunt förnuft – bara för att något inte står med i riktlinjer, behöver det inte vara okej!

Schemafrågor

 • IVÄ-kurser som är undantagna från distans genomförs på plats varje vecka med den årskurs som är inne och ev. elever från andra skolor. Årskurs på distans får digital undervisning eller hemuppgift.
 • Kombination av IVÄ och programfördjupning (med ibland blandade skolor och/eller årskurser) genomförs på plats varje vecka med de elever som är inne. Årskurs/elever på distans får digital undervisning eller hemuppgift.
 • För IVÄ som genomförs på distans kan elever vara på plats och kommer då vara i klassrum för digital undervisning

Gjorda åtgärder

 • En tredjedel av eleverna på distans vecka 48–51
 • Minimerat förflyttningar för elever, genom att schemalägga mer i samma klassrum.
 • Fått ta en del andra salar i anspråk för att möblera upp för undervisning, gäller till exempel 700 konferensrum, spegelsal, fotostudio på Norrtull
 • Matservering på Norrtull och i klassrum, tillsammans med distans är det endast en tredjedel av eleverna som äter i matsalen
 • Skyltat upp för rörelse i skolans utrymmen och för att påminna om restriktioner
 • Kontinuerlig information via högtalare, anslag och utskick
 • Innerdörrar uppställda, använd elektronisk dörröppnare där det finns
 • Utglesad möblering i matsal och bibliotek för minskad trängsel
 • Ökad städfrekvens på tagytor och toaletter
 • Minskad användning av elevskåp
Senast uppdaterad: 16 februari 2022