Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Till elever och vårdnadshavare

Då har det gått en vecka med elever tillbaka i skolan och det är trevligt att ha er/dem här, trots omständigheterna. På måndag byter vi, åk 2 går hem på distans och åk 3 kommer till skolan. Det kan därför vara läge att utvärdera hur det fungerat under veckan och se vad som behöver förbättras för att minska risken för smittspridning ytterligare. Nuläget på den fronten är positiv, under denna veckan har skolan fått ett nytt fall anmält. Det innebär att vi har vetskap om knappt en handfull elever som är aktivt sjuka.

Det finns en oro hos en del elever kring pandemin och dess konsekvenser för utbildningen. Katedralskolans skyldighet är att se till att de elever som går hos oss får den undervisning de har rätt till och får möjlighet att prestera för att nå samtliga betygssteg. Vi har också ökade befogenheter för detta och kan vid behov lägga in extra undervisning på kvällar, helger och lov för att se till att garanterad undervisningstid erbjuds. Känner ni oro så lyft detta med lärare/mentor/rektor, så hjälps vi åt med att hitta lösningar i denna extraordinära situation.

Här några punkter att tänka på inför vecka 49

  • Hålla avstånd och inte flytta möbler – detta har inte fungerat fullt ut, många elever tränger ihop sig i centralhall och matsal. Det är inte okej och vi måste hjälpas åt med att förbättra detta!
  • Trycket i matsalen har dock minskat, med färre elever på plats och med elever som äter i klassrum. Här en eloge från köket, som tycker att det funkar bra med matvärdar och att värmeskåp packas bra samt att återställningen i klassrummet funkar utmärkt. Kul att höra, så vill vi ha det!
  • Meetundervisning – ytterligare en insats för att hålla smittspridningen på en låg nivå är att komplettera all undervisning med möjlighet till meet. Det är viktigt att ni är hemma vid minsta symptom för att minska smittspridning. För att minska stressen över missat skolarbete, kommer skolan att erbjuda er möjlighet att vara med på samtliga lektioner via meet vid de tillfällen ni behöver vara hemma.
    Det är inte ett val mellan att vara i skolan eller delta på distans, utan det är en möjlighet att delta i skolarbetet vid de tillfällen man pga sjukdom eller symptom inte kan eller ska vara i skolan, men man ändå är tillräckligt pigg för att delta i undervisningen.
    Tekniken för detta är inte optimal och lärare löser detta på olika sätt och på det sätt som de finner bäst för sin undervisning.
    Frånvaroanmälan görs på vanligt sätt, men ändras till ”annan skolverksamhet” av lärare när man deltar på meet. För att kunna delta behöver man som elev efterfråga meet-länk från undervisande lärare i god tid inför lektionen.
  • Julavslutningen kommer se väldigt annorlunda ut i år på olika sätt, men något kommer vi göra både med mat, fika och ev. annat. Mer information om det framöver.

Med detta önskas trevlig helg och trevlig första advent!

Senast uppdaterad: 16 februari 2022