Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vi går över till distansundervisning

Från och med måndag 7 december till och med 6 januari 2021 övergår vi till distansundervisning på våra gymnasieskolor. Du som elev kommer få mer information om hur det påverkar dig de närmsta dagarna.

Undervisningen kommer från och med måndag att i första hand ske på distans. Praktiska moment som inte kan skjutas upp till efter jul, nationella prov eller andra examinationer kan behöva göras på plats i skolan. Information kommer successivt.

Under tiden det är distansundervisning serveras inte skollunch i skolmatsalen. Där kommer endast finnas mat till de elever som får sin undervisning på skolan.

Om du sedan tidigare upplever att det är svårt med distansundervisningen på grund av hemförhållanden, du behöver mycket kontakt med dina lärare eller har svårt att få struktur och rutiner för dina studier är det viktigt att du pratar med din mentor eller lärare. Vid särskilda skäl kan skolan erbjuda undervisning på plats. Elevhälsa och studiecentrum kommer vara tillgängligt som tidigare och enligt fortlöpande information.

Införandet av distansundervisningen ska inte ses som ett extra långt jullov. Lektioner enligt schema är obligatoriskt, håll er uppdaterade på eventuella förändringar. Undvik att delta i fritidsaktiviteter i grupp, träffa dina kompisar i större grupper och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På så sätt kan vi fortsätta hålla nere smittspridningen och förhoppningsvis gå tillbaka till undervisning på plats i skolan efter jullovet.

Om du får symptom för coronaviruset, testa dig och kontakta sedan skolan om du har covid-19.
Beslutet om att införa distansundervisning fattades av regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

Skolledningen
Växjö Katedralskola

Senast uppdaterad: 7 december 2020