Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslut om återgång till kombinerad när- och distansundervisningen från vecka 10

Efter samråd med smittskyddsläkare på Region Kronoberg avslutas gällande beslut om utökad distansundervisning på gymnasiet från och med måndag 8/3. Region Kronoberg ser ingen ökad smittspridning i länet och framförallt inte på skolorna. Gymnasiet ska därför återgå till undervisning såsom den bedrevs innan sportlovet och tidigare beslut om delvis distans gäller. Vilka elever som ska vara på plats framgår av veckoplanering.

Vikten av närundervisning

Både elever och lärare gör sitt yttersta för att få en så bra undervisning som möjligt under rådande omständigheter, men i utvärderingar och samtal ser vi begränsningar – undervisningen bedrivs bättre som närundervisning, alla moment kan inte genomföras på distans, och måendet är bättre hos det stora flertalet när man befinner sig i skolan och har det sociala utbytet med andra.
Vi vill med anledning av detta bedriva så mycket undervisning som möjligt på plats i skolan och en åtgärd för att kunna göra det är att man följer de riktlinjer som finns och den information man får. Det har betydelse för minskad smittspridning att man håller avstånd. Det kan ibland tyckas ologiskt när man sitter 30-tal elever i ett klassrum och att man sedan utanför ska hålla avstånd. Men det är ett viktigt agerande, med både signalvärde och effekt för minskad smittspridning. Så en uppmaning till elever, vårdnadshavare och alla andra på skolan – hjälp oss att hålla i, hålla ut och hålla oss ifrån varandra för att vi fortare ska kunna återgå till normaltillstånd.

Åtgärder vid återgång till närundervisning

Skolledning har tillsammans med skyddsombud och elevkår gått igenom tidigare riskbedömning och åtgärder kopplade till denna. Genomgången visar på att mycket av det som tidigare identifierats som risk har mötts av åtgärder som har genomförts och fått effekt inom de ramar vi har möjlighet att verka inom. Dock upplever vi att efterlevnad vad gäller åtgärder för minskad trängsel och att avstå från fysisk kontakt inte är optimal. Vi kan upplysa om hur man ska agera, hur man ska gå, var man ska vara, var man äter, osv. – men dessa åtgärder för endast effekt om de följs av beteendeförändringar. Här kommer ytterligare förtydligande kring vad som gäller under skoldagen och en innerlig vädjan om hjälp med att följa detta.


Följande gäller under skoldagen

  1. Minimera antal möten med andra elever – håll dig till din klass och vid tillfällen när ni är i blandade grupper håll dig till de du vanligtvis har undervisning med
  2. Ni som har hemklassrum håller er där i så stor utsträckning som möjligt och vädrar regelbundet
  3. Ingen fysisk kontakt med andra under skoltid, oavsett vilken relation man har i övrigt. Största möjliga avstånd ska hållas!
  4. Följ anvisningar om in- och utpassage, håll rätt sida i trappor, passagen vid matsalen får inte användas till genomgång under lunchtid – 10.30-13.30.
  5. Flytta ej bord och stolar och följ de antalsbegränsningar som är uppmärkta
  6. Ni som är anvisade att äta på annan plats än matsalen ska följa detta
  7. Inget uppehåll i korridorer, andra ska kunna passera utan att det upplevs som trångt
  8. Lämna utrymme för de som ska gå ut ur ett klassrum som ni har nästa lektion i, kom också ihåg att vädra
  9. Skolan lämnas så fort det är möjligt efter sista lektion för dagen
  10. Vid tillsägelse från vuxen, oavsett vilken, gällande efterlevnad av åtgärder tas detta på ett bra sätt och efterföljs skyndsamt

Veckoplanering

Tabell över undervisning

Vecka

Undervisning

Vecka 10

Åk 1: distansundervisning
Åk 2: undervisning i skolan
Åk 3: undervisning i skolan

Vecka 11

Åk 1: måndag distansundervisning, Tis-fre: undervisning på skolan
Åk 2: måndag undervisning i skolan, tisdag-fredag distansundervisning
Åk 3: undervisning i skolan

Vecka 12

Åk 1: distansundervisning
Åk 2: undervisning i skolan
Åk 3: undervisning i skolan

Vecka 13

Påsklov


Lunch

Lunch serveras för de som är i skolan, enligt anvisning i hemklassrum eller matsal, och finns att beställa från måltidsenheten på följande länk; Beställ skolmat för avhämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - för de som har distansundervisning.

/Skolledningen Katedralskolan

Senast uppdaterad: 16 februari 2022