Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslut om undervisning efter påsk

Idag har nämndens ordförande tagit beslut om hur undervisningen ska bedrivas efter påsk. Då Katedralskolan inte har några elever på APL eller annan extern verksamhet kommer vi under tiden beslutet gäller ha två årskurser på plats enligt tidigare beslut, dvs. vecka 14 är det åk 1 och åk 3 som är inne och vecka 15 är det åk 2 och åk 3 som är inne. Liksom tidigare har vi en del undantag och dessa kommuniceras med berörda.

Under dessa veckor kommer vi att arbeta parallellt med olika scenarier, där ett måste vara att alla elever är tillbaka i närundervisning från vecka 16. Här ser vi en utmaning i våra lokaler och där vi som tidigare behöver hjälpas åt utifrån de riktlinjer som skolan arbetat fram, samt se om det finns ytterligare möjlighet att bedriva undervisning i fler lokaler.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022