Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Katedralskolan vinnare av svenska eTwinningpriset

Vårt Erasmus projektet "Lies mit uns"/"Läs med oss" där Katedralskolan är den drivande parten har blivit uppmärksammat av Universitets-och högskolerådet och har vunnit första priset i kategorin Erasmus+ i Sverige.

Juryns motivering: Lies mit uns!

"I samarbete med flera partnerskolor har Katedralskolan i Växjö deltagit i "Lies mit uns! Teil 3: Tradition und Modernität/Read with us! Part 3: Tradition and modernity". Ett angeläget och ambitiöst projekt som kombinerat digitala samarbeten och fysiska mobiliteter för både personal och elever. Projektet har goda förutsättningar att anpassas till en bredare målgrupp. Projektidén kan
även användas på andra språk."

Mer information Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022