Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Information distansundervisning

Utbildningsnämnden har beslutat om fortsatt delvis distans april månad ut. Beslutet innebär att vi som grund fortsätter ha åk 3 inne hela tiden och varvar med åk 1 och åk 2. Dock kommer det att vara undantag kommande veckor pga planerade prov. Se tabeller nedan och följ noga mail och andra anvisningar som kommer gällande er när- respektive distansundervisning.

Vi ser en förändrad smittspridning under påsklovet och framåt. Under hela mars hade vi knappt tio anmälda fall på skolan och efter halva april är detta redan drygt tredubblat. Tack och lov har många blivit smittade och insjuknat under lovet och har inte varit i skolan med smitta efter lovet. Det finns två klasser där vi särskilt ser ökad smittspridning och har då tagit beslut om extra distansundervisning för dessa.

Det är en allvarlig situation vi befinner oss. Det går lite upp och ned med den medvetenheten på skolan och vi måste ånyo påminna om att följa de rutiner och riktlinjer som finns.

Vi går in i en provperiod nu, men det är av yttersta vikt att man stannar hemma vid minsta symptom även om man har ett prov man anser vara viktigt – liv och hälsa är viktigare! Vid behov åligger det skolan att hitta möjligheter för elever att visa på vilka kunskapskrav de uppnår, om de vid provtillfällen inte kan närvara i skolan.

Schema vecka 16 och vecka 17

Utöver nedanstående grundschema kommer enskilda elever samt elever med examination och praktiska moment tas in på plats i skolan. Information till berörda kommer från skolan och det är även viktigt att kontinuerligt följa sitt schema.

Tabell över distansundervisning vecka 16

Vecka 16

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Måndag 19/4

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Tisdag 20/4

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Onsdag 21/4

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Torsdag 22/4

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Fredag 23/4

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Tabell över distansundervisning vecka 17

Vecka 17

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Måndag 26/4

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Tisdag 27/4

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Onsdag 28/4

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Torsdag 29/4

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Fredag 30/4

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning


Tack för ert bidrag till att minska smittspridningen!

//Skolledningen på Katedralskolan

Senast uppdaterad: 16 februari 2022