Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Aktuell distansinfo

Utbildningsnämnden har beslutat om fortsatt delvis distans läsåret ut. Beslutet innebär att vi inleder med att ha åk 3 inne hela tiden och varvar med åk 1 och åk 2. Dock kommer det att vara undantag kommande veckor pga planerade prov. De två sista veckorna på terminen kommer prioriterar vi mer närundervisning för åk 1 och 2, åk 3 kommer från 1/6 bedriva undervisning på distans. Se tabeller nedan och följ noga mail och andra anvisningar som kommer gällande er när- respektive distansundervisning.

Gällande smittspridning hade vi efter påsklovet två veckor med fler anmälda elever än
tidigare, vecka 16 och 17 har smittalen åter minskat. Vissa klasser har dock drabbats
hårdare och fått gå över till distansundervisning under begränsad period.
Det är en allvarlig situation vi befinner oss. Det går lite upp och ned med den
medvetenheten på skolan och vi måste ånyo påminna om att följa de rutiner och
riktlinjer som finns.

Vi är inne i en provperiod nu, men det är av yttersta vikt att man stannar hemma vid
minsta symptom även om man har ett prov man anser vara viktigt – liv och hälsa är
viktigare! Vid behov åligger det skolan att hitta möjligheter för elever att visa på vilka
kunskapskrav de uppnår, om de vid provtillfällen inte kan närvara i skolan.

Schema vecka 18-23

Utöver nedanstående grundschema kommer enskilda elever samt elever med
examination och praktiska moment tas in på plats i skolan. Information till berörda
kommer från skolan och det är även viktigt att kontinuerligt följa sitt schema.

Tabell över distansundervisning vecka 18

Vecka 18

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Måndag 3/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Tisdag 4/5

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Onsdag 5/5

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Torsdag 6/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Fredag 7/5

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Tabell över distansundervisning vecka 19

Vecka 19

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Måndag 10/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Tisdag 11/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Onsdag 12/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Torsdag 13/5

HELGDAG

Fredag 14/5

LEDIGT

Tabel över distansundervisning vecka 20

Vecka 20

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Måndag 17/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Tisdag 18/5

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Onsdag 19/5

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Torsdag 20/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Fredag 21/5

Närundervisning

Distansundervisning

Närundervisning

Tabell över distansundervisning vecka 21

Vecka 21

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Måndag 24/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Tisdag 25/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Onsdag 26/5

STUDIEDAG

Torsdag 27/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Fredag 28/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Tabell över distansundervisning vecka 22

Vecka 22

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Måndag 31/5

Distansundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Tisdag 1/6

Närundervisning

Närundervisning

Distansundervisning

Onsdag 2/6

Närundervisning

Närundervisning

Distansundervisning

Torsdag 3/6

Närundervisning

Närundervisning

Distansundervisning

Fredag 4/6

Närundervisning

Närundervisning

Distansundervisning

Tabell över distansundervisning vecka 23

Vecka 23

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Måndag 7/6

Närundervisning

Närundervisning

Distansundervisning

Tisdag 8/6

Närundervisning

Närundervisning

Distansundervisning

Onsdag 9/6

Närundervisning

Närundervisning

Distansundervisning

Torsdag 10/6

Distans till -11.00

Distans till -11.00

Utspring

Fredag 11/6

Avslutning

Avslutning

Utspring


Tack för ert bidrag till att minska smittspridningen!

//Skolledningen på Katedralskolan

Senast uppdaterad: 16 februari 2022