Katedralskolans elevlöften

På Katedralskolan utvecklas du som person och stärker din konkurrenskraft för framtiden!

Vi ser seriöst på din utbildning

 • Höga förväntningar på alla vilket leder till ett bra resultat
 • Vi har behöriga, välutbildade lärare med hög kompetens.
 • Vår verksamhet utformas och bedrivs utifrån styrdokumenten.
 • Vi har en helhetssyn på utbildningen

Vi använder en flexibel pedagogik och ligger i akademisk framkant

 • Lektorer och huvudlärare leder ämnes- och programutveckling tillsammans med rektorer
 • Vi samarbetar med universitet och högskolor
 • Det pågår ett aktivt pedagogiskt samtal på skolan
 • Vi använder ny teknik

Vi arbetar för en skolmiljö som är trygg, stimulerande och utvecklande

 • Uppmuntran och stöd till alla
 • Aktivt mentorskap
 • Alla ska känna sig sedda och bemötas med respekt
 • Katedralskolan ska ha trivsamma och välutrustade lokaler
 • Varierad och inspirerande undervisning
 • Skolan har en väl fungerande elevhälsa

Vi förbereder dig väl för högre studier

 • Du tränas i att planera och i att ta ansvar
 • Du får relevanta kunskaper
 • Du tränas i ett vetenskapligt förhållningssätt
 • Du ska vara förtrogen med modern teknik
 • Vi strävar efter att ge en hög kompetens i tal och skrift

Kontakter

 • Katedralskolan

  Reception

  0470-417 38

  katedralskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Samuel Ödmanns väg 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Katedralskolan

  Samuel Ödmanns väg 1

  352 39 Växjö

Senast uppdaterad: 17 november 2021