Naturvetenskapsprogrammet

På Katedralskolans naturvetenskapsprogram lägger du en grund för kvalificerade och intressanta jobb. Du kommer att vara väl förberedd för vidare studier på universitet och högskolor oavsett var i världen de ligger.

Här lär du dig...

...att förstå sammanhang i naturen, livets villkor, kemiska processer, fysikaliska fenomen och skeenden. Är du nyfiken på hur naturen är uppbyggd, från minsta beståndsdel till hela universum, då är naturvetenskapsprogrammet rätt för dig. I våra moderna och välutrustade laborationssalar får du möjlighet att på egen hand experimentera, analysera och dra slutsatser. Som naturvetare utvecklar du din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning. Matematiken ger dig verktyg för att kunna uttrycka komplicerade sammanhang i enkel form.

Gästföreläsare från olika universitet bjuds ofta in för att på ett populärvetenskapligt sätt presentera det allra senaste inom forskningen. Vi samarbetar med flera universitet och högskolor för att inspirera till fortsatta studier. Du kan skapa din egen profil på utbildningen genom att välja fördjupningskurser inom ett flertal områden. Exempel på naturvetenskapliga specialiseringskurser är astronomi, bioteknik och naturvårdsbiologi. Du kan även välja kurser inom data, ekonomi eller fördjupa dig i filosofi, psykologi med mera. Är du språkintresserad kan du välja mellan ett stort antal språk såsom franska, italienska, japanska, spanska, tyska och latin. I dina studier har du tillgång till en egen dator.

Inriktningar

Naturvetenskapsprogrammet erbjuder två inriktningar. Du väljer inriktning när du går i årskurs 1 och kurserna börjar sedan i årskurs 2. I gymnasievalet väljer du preliminärt inriktning men kan ändra dig inför årskurs 2.

Naturvetenskap

Inriktningen innehåller fortsatta kurser i biologi, fysik, kemi och matematik som ofta utgör särskild behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Kurserna innehåller mycket laborationer, experiment, fältstudier och studiebesök. Oavsett om du vill fortsätta studier i naturvetenskap eller andra ämnesområden blir du behörig och kan välja utbildningar inom ekonomi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, medicin, teknik, med mera.

Naturvetenskap och samhälle

Den här inriktningen ger dig breda kunskaper inom både natur och samhällsvetenskapen. Grundkurser i biologi, fysik, kemi samt tre kurser i matematik ingår precis som i den Naturvetenskapliga inriktningen. Du läser dessutom kurs i geografi och fortsättningskurser i samhällskunskap. Du får en tvärvetenskaplig utbildning som gör dig väl förberedd för studier inom många områden.

Lagidrottsprofil

Brinner du för din idrott är lagidrottsprofil något för dig. När du läser Naturvetenskapsprogrammet med lagidrottsprofil kombinerar du dina studier med din idrott; fotboll, handboll eller innebandy. Lagidrottsprofilen ges i samverkan med Kungsmadskolan. Du får två schemalagda lektioner ledda av kompetenta och engagerade instruktörer. Idrottsprofilen ingår som kurser i ditt individuella val under årskurs 1 och 2.

Efter gymnasiet

Programmet skapar goda förutsättningar för fortsatta studier, exempelvis till läkare, veterinär eller civilingenjör, men också till utbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska områden. Vi är stolta över att våra elever i utvärderingar ger utbildningen höga betyg, vilket vi tar som ett kvalitetsbevis på att eleverna trivs och lär sig meningsfulla saker inför fortsatta studier.

Kontakter

 • Katedralskolan

  Reception

  0470-417 38

  katedralskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Samuel Ödmanns väg 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Katedralskolan

  Samuel Ödmanns väg 1

  352 39 Växjö

Senast uppdaterad: 18 december 2023