Klasskalendrar

Samtliga klasser på Kungsmad har en klasskalender. I klasskalendrarna registreras exempelvis prov och schemabrytande aktiviteter. Eleverna får tillgång till sin klasskalender automatiskt via classroom. Lärare och föräldrar har möjlighet att prenumerera på kalendrarna via följande länkar:

Kontakter

Senast uppdaterad: 24 januari 2024