Närvaro och frånvaro

Gymnasiet är en frivillig skolform, men du som studerande på gymnasiet har närvaroplikt för att kunna få studiemedel från CSN.

Frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller på förhand godkänd ledighet (av mentor eller av skolledning) klassas som skolk. Vid upprepat skolk blir man som elev varnad av skolan, varningen utfärdas endast en gång och gäller därefter för hela skoltiden. Om eleven trots varning återigen uteblir från undervisning av ogiltiga skäl meddelas Centrala studiestödsnämnden, CSN, varefter studiebidraget kan komma att dras in.

Anmäl frånvaro för ditt barn

Som vårdnadshavare anmäler du frånvaro för ditt barn via appen Skola24 eller via deras e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du loggar in med Mobilt BankID.

Appen Skola24 finns att ladda ner via App Store eller Google Play.

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 september 2023