Studie- och yrkesvägledning

Det finns många frågor att ställa sig när man står inför olika val i livet. Under de senaste åren har utbudet av utbildningar ökat och arbetsmarknaden förändrats. Detta gör att det kan kännas svårt att ”hitta rätt väg”.

Studie- och yrkesvägledarna (SYV) på Kungsmad kan erbjuda dig vägledning kring din aktuella studiesituation, framtida val av studier och tankar om framtida arbete. Via studie- och yrkesvägledarna kan du också skaffa dig information om valet till gymnasieskolan, utbildningar efter gymnasietiden, olika yrken eller branscher, studier/praktik/arbete utomlands, studiefinansiering med mera.
 
Har du tankar och funderingar gällande framtida studie- och yrkesval, ta kontakt med studie- och yrkesvägledarna. Vi hjälper dig!

Våra kontaktuppgifter

Kontakter

Senast uppdaterad: 13 september 2023