Programansvariga

Programansvariga är förstelärare och ansvarar för ett av våra gymnasiala utbildningsprogram.

Kontaktuppgifter

 

Kristina Hallberg
Ansvarar för: Fordons- och transportprogrammet
Telefon: 0470-79 60 64
E-post: kristina.hallberg@vaxjo.se

Per-Håkan Jonestrand
Ansvarar för: Handels- och administrationsprogrammet
Telefon: 0470-79 66 29
E-post: per-hakan.jonestrand@vaxjo.se

Ulf Kans
Ansvarar för: Industritekniska programmet
Telefon: 0470-417 90
E-post: ulf.kans@vaxjo.se

Christina Karlsson
Ansvarar för: Hotell- och turismprogrammet
Telefon: 0470-79 67 46
E-post: christina.karlsson3@vaxjo.se

Marie Kermfors
Ansvariga för: Hantverksprogrammet
Telefon: 0470-73 46 64
E-post: marie.kermfors@vaxjo.se

Jan Magnusson

Ansvarar för: Bygg- och anläggningsprogrammet
Telefon: 0470-416 80
E-post: jan.magnusson@vaxjo.se

Ellinor Svensson
Ansvarar för: Samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap
Telefon: 0470-419 81
E-post: ellinor.svensson@vaxjo.se

Caroline Swahn
Ansvarar för: Restaurang- och livsmedelprogrammet
Telefon: 0470-73 46 65
E-post: caroline.swahn@vaxjo.se

Magnus Wickman
Ansvarig för: Ekonomiprogrammet
Telefon: 0470-79 62 57
E-post: magnus.wickman@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2021
Kungsmadskolan