Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sök våra nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

Kungsmadskolan har nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i fotboll, handboll och innebandy.

Det finns nio olika program på Kungsmadskolan och Teknikum som går att kombinera ihop med NIU. Du söker till NIU senast den 1 december 2017. Uttagningar till NIU sker under december/januari.

Mer information om respektive idrott samt hur du gör din ansökan hittar du på Nationellt godkänd idrottsutbildning.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022