Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Distansundervisning införs för gymnasieskolor 19 mars

Utbildningsnämnden i Växjö kommun beslutade att införa distansundervisning för kommunens gymnasieelever från och med torsdag 19 mars. Beslutet gäller tills vidare men omfattar inte den kommunala gymnasiesärskolan.

I samband med detta beslutade Växjö kommun att tidigarelägga en studiedag för gymnasieskolorna, 18 mars, istället för maj, för att förbereda att distansundervisningen ska påbörjas.

Lärare och övrig personal som jobbar på gymnasieskolorna har fortsatt kvar sin arbetsplats på Kungsmad och kommer till jobbet som vanligt.

Växjö kommun poängterar att undervisningen fortsätter som vanligt, även om den sker på distans. Gymnasieelever förväntas närvara och delta i undervisningen som vanligt.

Beslutet gäller tillsvidare och Växjö kommun uppmanar alla att hålla sig uppdaterade om utvecklingen på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022