Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Delvis distans vecka 4 och 5, 2022

Undervisningen i moderna språk, flertalet av individuellt val kurserna samt modersmålsundervisning på Katedralskolan kommer delvis att bedrivas på distans under vecka 4 och 5.

Verksamhetschef för gymnasiet har beslutat om distansundervisning i följande gemensamma kurser för v. 4 och 5.

Moderna språk och individuellt val

- Moderna språk där grupper innehåller elever från flera skolor har distansundervisning.

- Individuellt valt ämne måndagar har distansundervisning i de grupper som innehåller elever från flera skolor (inga undantag).

Grupper i moderna språk och individuellt val med enbart Kungsmadelever har närundervisning. Undervisande lärare kontaktar sina elever och informerar om det är när- eller distansundervisning som gäller för gruppen.

Modersmålsundervisning

All modersmålsundervisning bedrivs helt på distans.

Idrottsutbildningar RIG/NIU/LIU

I idrottsutbildningarna genom RIG/NIU/LIU gäller fortsatt närundervisning.

Övrigt

Merparten av undervisningen sker således fortfarande via närundervisning. Det görs kontinuerligt uppföljning av smittläget på skolan och vid behov av ytterligare distansundervisning så kommer respektive rektor informera berörda lärare och elever.

Hör av er med eventuella frågor till respektive rektor/PA/mentor.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022