Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kungsmad skolrestauranger är KRAV-certifierade

De kommunala gymnasieskolorna i Växjö kommun har nu KRAV-certifierade skolrestauranger. Det innebär att minst 20% av råvarorna som serveras är KRAV-märkta.

- Växjö kommun har höga ambitioner i hållbarhetsarbetet och det återspeglas inte minst i de måltider som vi serverar. Vi vet att maten har påverkan på vårt klimat och vår miljö. KRAV-certifieringen är en styrka eftersom vi nu kan visa att maten vi serverar har hög kvalitet och är tillagad av råvaror valda med omsorg, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

För att bli KRAV-certifierad måste restaurangen leva upp till KRAVs regler. Det handlar om livsmedelsinköp, men också om att till exempel använda PVC-fria plaster i förpackningar och miljömärkta rengöringsmedel.

De kommunala gymnasierestaurangerna är certifierade på KRAVs bronsnivå. Det innebär att de förutom att leva upp till grundreglerna också köper minst 30 procent hållbara livsmedel, varav två tredjedelar av dessa ska vara KRAV-märkta.

Under 2021 gjorde gymnasieköken livsmedelsinköp för närmare sju miljoner kronor. Av dessa var 57 procent att definiera som hållbara och 28 procent KRAV-märkta.

Drygt 3 000 elever på de kommunala gymnasieskolorna kommer hädanefter att äta sin lunch i KRAV-certifierade skolrestauranger.

- Certifieringen är en del i vårt arbete med hållbara måltider där vi förutom våra inköp av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel även jobbar med att minska matsvinnet och serverar mindre kött och mer svenska råvaror. Under 2021 var 76 procent av alla måltidsorganisationens köp ekologiska och/eller svenska och vi jobbar för att den andelen ska öka, säger Anneli Ekstedt, verksamhetschef för måltidsorganisationen.


Om KRAV

KRAV sätter upp regler för hållbara livsmedel och god djurvälfärd. Restauranger och livsmedelsproducenter kan KRAV-certifieras. Det sker genom en extern granskning av från KRAV fristående företag.

Med hållbara livsmedel betraktas, förutom KRAV-märkta, även produkter som är EU-ekologiskt certifierade, MSC-märkt fisk och svenskt viltkött. En KRAV-märkt restaurang får inte använda kött eller fisk som enligt WWFs kött- och fiskguide är rödlistad. Under 2022 finns ett undantag för att servera svensk konventionell kyckling.

Senast uppdaterad: 25 maj 2022