Introduktionsprogram

Har du inte de betyg som behövs för att få studera det du vill? På introduktionsprogrammen kan du läsa upp dina betyg för att få behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

På introduktionsprogrammen möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna förverkliga dina mål.  

Det finns fyra introduktionsprogram:

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Introduktionsprogrammen leder inte till någon examen men du får ett studieintyg som visar vilka kurser du klarat av. Studietakten är heltid. Vilket av programmen som passar dig beror på dina mål och förutsättningar. Prata med din studievägledare på grundskolan eller kontakta den gymnasieskola som du är intresserad av för mer information.

På Kungsmadskolan finns två introduktionsprogram

Programinriktat val

Programinriktat val syfter till att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Tanken är at eleverna snarast möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella programmet som programinriktat val är riktat mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För att bli antagen till programinriktat val krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspåk och godkänt betyg i :

 • svenska/svenska som andraspråk och
 • engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
 • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Du följer programmets kurser samtidigt som du läser in din behörighet. Vi utformar en individuell studieplan för varje elev. Dina studier kommer att pågå under tre till fyra år.

På Kungsmadskolan kan programinriktat val finnas som sökbart på följande program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

och med möjlighet att lämna in intresseanmälan till följande program:

 • Estetiska programmet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

För mer information kontakta rektor eller studie- och yrkesvägledaren på det programmet du är intresserad av.

Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och vill lära dig svenska och får grundskolebehörighet. Här få du studera mycket svenska och många andra ämnen som du behöver för att få behörighet till gymnasiestudier.

Din målsättning, tidigare erfarenhet och intressen avgör hur dina studier kommer att se ut. Tillsammans planerar vi dina studier så att de passar dig. Utbildningen förbereder dig för att kunna gå vidare till ett nationellt program, vuxenutbildningen, folkhögskola eller annat annat introduktionsprogram.

För mer information kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare eller programansvarig.

Språkintroduktion med yrkesinriktning
Elever på språkintroduktionen kan få möjlighet att kombinera studier med yrkesutbildning. Utbildningarna/yrkespaketen finns på Kungsmadskolan och Teknikum.

Utbildningarna/yrkespaketen på Kungsmadskolan är på två år och vänder sig till dig som vill få ett jobb. Första året läser man grundskolekurser tillsammans med yrkeskurser. Andra året läser man ute på ett företag 3-4 dagar i veckan.

Utbildningarna på Teknikum är på ett år. De vänder sig till dig som vill fortsätta studera på ett nationellt program.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2019