Datorer

Har du problem med din dator? Här finns information och frågor och svar om de olika typer av datorer som du som elev får tillgång till.

Varje datormodell hanteras lite olika, beroende på vad det är för fel.

 • Först ska du läsa igenom Tips-dokumentet (detta kommer inom kort) med vad som gäller för varje modell. Där kan du hitta lite tips som du kan testa själv samt hur du ska förbereda din dator innan du lämnar in den till Elevsupporten.
 • När du kommer med en dator till Elevsupporten, så ska du berätta så tydligt du kan om vad som hänt. 
  • Vi behöver ditt namn, klass, adress och lite andra uppgifter.
  • Du ska berätta vad som hänt. Tänk på att om det blir ett försäkringsärende, så gäller försäkringen enbart för "plötsliga" händelser, inte för slarv, glömska eller "vet ej"!  Så innan du går till Elevsupporten är det viktigt att du kan förklara vad som plötsligt har hänt. Se även datoravtalet.
  • Om försäkringsbolaget inte anser att försäkringen eller garantin gäller, så kan du själv bli ersättningsskyldig för reparationen.
 • Vi börjar alltid med att försöka göra en ominstallation av datorn, för att se om det räcker.
 • Om inte ominstallation hjälper så sänder vi iväg datorn till verkstaden. Det kan ta mellan 1-3 veckor. Du brukar i de flesta fall få låna en lånedator under tiden.

Hur går det till när du får din dator

När du börjar på gymnasiet i årskurs 1, så kommer du att få låna en dator/pekplatta någon gång under de första skolveckorna.

 • Du får information kring vad som gäller kring lånet av datorn/pekplattan och vilka regler som gäller
 • Du får avtalet för lån av datorn/pekplattan som dina föräldrar/vårdnadshavare ska skriva under. Länk till avtalet finns under rubriken Relaterade länkar.
 • Din klass kommer att få tider då ni ska gå till Elevsupporten på Teknikum, där ni kommer att få hämta lånedatorn. Datorn kommer att registeras på dig, och du ska lämna det påskrivna datoravtalet. Du kommer även vid detta tillfälle få hjälp med att starta upp datorn och logga in på nätverket.
 • Därefter är du ansvarig för datorn.

Hur går det till när du slutar skolan?

När du tar studenten, och ska sluta gymnasieskolan, så ska du lämna tillbaka datorn. Några veckor före avslutningen kommer du att få besked om hur och när återlämningen av datorn kommer att gå till. Allt ska återlämnas, inklusive en fungerande laddare. Normalt slitage är OK, men är datorn trasig, sprucken eller ej fungerande så kommer du att få betala för reparation. 

För att undvika onödiga kostnader är det viktigt att du i god tid lämnar in din dator till reparation om det är något som strular.

Får jag köpa min dator när jag slutar skolan?

Det kan hända att du kommer få ett erbjudande om att köpa din dator när du tar studenten, men det beror på vilken skola du går på och vad det är för dator du har. Ibland väljer rektor att återanvända datorerna, medan ibland väljer de att erbjuda dig som elev att få köpa loss datorn.

Om du får erbjudande om att köpa din dator, så kommer priset att sättas av en oberoende värderingsperson samt en liten hanteringsavgift att tas ut för att hantera utköpet. Den garanti som finns kvar på dator fortsätter att gälla, dock ingen försäkring.

Hur går det till när du byter skola eller program.

Byter du skola eller program mitt under läsåret så ska du alltid gå till Elevsupporten och återlämna/omregistrera din dator/pekplatta. Du får då kvitto på att du lämnat din dator. Därefter får du låna en annan dator, som den nya skolan/programmet använder. Om din nya skola/program använder samma typ av dator/pekplatta som du redan har, så kommer Elevsupporten att ombesörja omflyttning av din dator i registren så att den är registrerad på rätt skola. I det fallet behåller du din dator/pekplatta.

Hur går det till om du inte lämnar igen din dator när du slutar?

Om du slutar din skolgång utan att lämna tillbaka din dator, så kommer du att få en faktura på den kostnad skolan har för datorn. Kostnaden är dels för det skolan måste betala för datorn inklusive det restvärde datorn har, det vill säga den förlust skolan gör på att du inte återlämnar din dator. Lämna alltid tillbaka din dator när du slutar, för att inte riskera onödiga fakturor.

Försäkring och garantier, vad gäller och när gäller försäkringen inte?

Börja med att läsa avtalet för lånedator vid Växjö kommuns gymnasieskolor, länk finns under rubriken Relaterade länkar. I avtalet kan du ta del av det mesta som gäller.

Datorn har en garanti som gäller för fabrikationsfel (exempelvis en hårddisk som slutar fungera eller annat strul som inte beror på yttre påverkan). Skolan har även tecknat en allriskförsäkring för din dator, som gäller för plötsliga händelser. Det gäller även bland annat stöld och inbrott. 

Undantag då försäkringen ej gäller

 • Slarv - Du hanterar inte din dator på det sätt som förväntas att du ska göra. Det är viktigt att du hanterar den med varsamhet. 
 • Glömska - Du glömmer din dator på skåpet, på bussen eller i ett klassrum. Då säger försäkringsbolaget nej.
 • Vatten eller vätska i samma väska som datorn. Så fort det är fuktigt i en teknisk pryl, brukar försäkringsbolaget säga nej!

När försäkringsbolaget säger nej, så kommer du att få betala för reparation eller förlust av datorn. En faktura kommer att sändas hem till dig/dina vårdnadshavare. Det kan då vara bra att ha en privat allriskförsäkring som kan täcka den här typen av händelser.

Se mer om hantering av datorn på länken Hantering av datorn, under rubriken Relaterade länkar.

Vad händer om min dator blir stulen?

Blir din dator stulen ska du alltid göra en polisanmälan direkt. Behöver du uppgifter om din dator till polisanmälan, som stöldmärkningsnummer, serienummer med mera så kan du få det hos Elevsupporten. Tillsammans med polisanmälan gör du en skadeanmälan hos Elevsupporten. Du får låna en lånedator under tiden som utredningen sker.

Observera: Du måste kunna påvisa att du har haft uppsikt över din dator, eller att du har haft den inlåst i ditt låsta skåp. Du måste kunna påvisa att det har skett ett inbrott (exempelvis uppklippt lås, brytmärken på skåp)

När du inte har haft 100 procent kontroll över din dator, eller när den inte har varit inlåst i ett godkänt låst utrymme, så gäller inte försäkringen.

Exempel där försäkringsbolaget säger nej är:

 • Stöld ur en bil.
 • Stöld ur en väska som du har ställt i från dig.
 • Stöld ur ett låst eller olåst klassrum, grupprum, kontor eller omklädningsrum.
 • Stöld där du plötsligt bara saknar din dator, och inte kan förklara hur det har gått till.
 • Stöld när du har glömt din dator på skåpet, i bussen eller i ett omklädningsrum.

Förvara alltid din dator i ditt låsta elevskåp dagtid när du inte använder den på lektioner.
Du får INTE förvara datorn i ditt elevskåp på kvällar eller helger utan då ska du ta hem datorn.

Skolan har låsbara förvaringsskåp där du kan låsa in din dator om du inte har möjlighet till egen säker förvaring. Använd dessa skåp.

Senast uppdaterad: 19 september 2023