Stöd och hjälp

Ett team av lärare erbjuder dig olika typer av stöd och hjälp i undervisningen. Känner du dig stressad och har svårt att strukturera och/eller planera dina studier? Samlar du saker på hög? Har du svårt att komma igång eller göra färdigt? Är det knepigt att läsa och skriva och/eller hålla fokus?

Stöd i dina studier

På Teknikum är vi flera som kan stötta dig i dina studier så att du kan nå dina mål. Här jobbar speciallärare och specialpedagoger som på olika sätt kan hjälpa dig att utveckla dina studiestrategier samt att komma vidare om du kört fast.

Matematik, svenska och engelska

Varje nytt läsår testas alla i årskurs 1 i både matematik, svenska och engelska i samverkan mellan lärare och speciallärare. Testerna, som är samma på alla kommunala gymnasieskolor, genomförs för att se vilka förkunskaper eleverna har och vilka hjälpinsatser som kan behövas.

Speciallärare

Om du har behov av och är beviljad stöd i din studiesituation kan du exempelvis få hjälp med:

  • Lästräning
  • Stavningsträning
  • Skrivträning med hjälp av dator
  • Inlästa läromedel och andra talböcker
  • Studieteknik
  • Tips på olika datorprogram som du själv kan träna med
  • Muntliga prov
  • Förlängd provtid
  • Andra kompensatoriska hjälpmedel

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 februari 2023