Resursteamet

Resursteamet är en verksamhet inom skolan som har som syfte att stödja de elever som har behov av stöttning av resurspedagog under skoltiden på gymnasiets nationella program.

Vi samarbetar med undervisande lärare, mentor, elevhälsan och studie- och yrkesvägledare för att öka möjligheten till en likvärdig utbildning.

För att kunna få stöd av resurspedagog behöver eleven ha fått beviljat tilläggsbelopp. Det är den avlämnande grundskolans specialpedagog/rektor som skickar in en ansökan om tilläggsbelopp för en elev som har extra stora stödbehov. Ansökningsblankett hittas på Växjö kommuns intranät dokument "Ansökan om tilläggsbelopp kommunala enheter". Där hittas även riktlinjer för tilläggsbelopp. Bedömningen av elevens behov av tilläggsbelopp görs sedan utifrån ansökan samt i dialog med rektor och specialpedagog på det gymnasieprogram som är aktuellt.

Ansökan skickas till:

För Kungsmadskolan och Teknikum:
Rektor Annika Beckström
Gamla Norrvägen 6-8
352 43 Växjö

För Katedralskolan:
Gymnasiechef Henrik Ahlin
Samuel Ödmans väg 1
352 39 Växjö

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2020