Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning vårterminen ut

Växjö Kommuns gymnasieskolor fortsätter med en blandning av när- och distansundervisning vårterminen ut.

På rekommendation av smittskyddsläkaren i Region Kronoberg fattade utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) igår beslutet att förlänga gymnasieskolornas undervisningsupplägg vårterminen ut. Anledningen är den fortsatt höga smittspridningen bland ungdomar i länet.

Eftersom smittläget bland gymnasieelever inte har förbättrats i kombination med att det inte är så långt kvar av vårterminen är den gemensamma bedömningen att det är bäst för både elever och skolorna att fortsätta på nuvarande upplägg hela vägen fram till sommaren.

Exakt hur upplägget med variationen av distans- och närundervisningen ser ut kan skifta och bestämmas lokalt på respektive gymnasieskola, men inriktningen är att cirka två tredjedelar kan vara på plats medan en tredjedel har distansundervisning.

Växjö kommun vill återigen uppmana samtliga elever och vårdnadshavare att ta ansvar och vara noga med att följa alla rekommendationer både i skolmiljön och på sin fritid.

Gymnasieeleverna har fått information om det förlängda beslutet från sin gymnasieskola under dagen.

På Teknikum gäller följande:

  • Delvis närundervisning på Teknikums nationella program sker på olika sätt. Information förmedlas via e-post av personal på respektive program.
  • Introduktionsprogrammet har fortsatt all undervisning på plats på skolan enligt schema.
  • IVÄ-kurser kommer att bedrivas som närundervisning från och med vecka 5. Undantag är Biologi, som fortsätter på distans.
  • SVA-kurser, omläsningskurser i engelska och matematik samt stöd i matematik och engelska äger rum på plats på skolan enligt schema.
  • Elever med närundervisning för vissa kurser kan behöva följa distansundervisning på plats. Salarna 204, 304, 211 och 311 är tillgängliga för detta under skoldagen.
  • Elever som har distansundervisning kan fortsatt anmäla uthämtning av matlådor på samma sätt som tidigare (se Teknikums hemsida)
  • Det är av största vikt att alla som befinner sig på skolan håller avstånd, är noga med handhygien, håller de matsalstider som finns i schemat, samt lämnar skolan omedelbart efter dagens sista lektion.

Det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid sjukdom, alternativt om anhörig är konstaterat sjuk i covid-19. Elever som är hemma pga anhörigs sjukdom kan i vissa fall aktivt delta i undervisningen via Meet (ett alternativ vid fortsatt distansundervisning, samt vid vissa lektioner med närundervisning). I dessa fall registreras närvaro som vanligt trots sjukanmälan.

Ovanstående beslut gäller läsåret ut. Elever och vårdnadshavare uppmanas att regelbundet bevaka sin e-post samt denna sida för mer information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2021