Vi har kurser för dig som vill ta ditt musicerande ett steg längre. Här kan du läsa om Musiktillägget, Musikteori ocoh Musik Special.

Musiktillägget

För dig som ska börja på en kommunal gymnasieskola och är extra intresserad av musik, finns möjlighet att välja musiktillägget. För att ha möjlighet att tillgodogöra dig studierna bör du ha goda förkunskaper i musik och för åldern hög nivå på ditt instrument.

Du söker musiktillägget som ditt individuella val på gymnasieskolan. Musiktillägget anordnas i samverkan mellan Kulturskolan och de kommunala gymnasieskolorna. Utbildningen består av två delar, en gemensam och en individuell. Den gemensamma delen består av följande kurser: Ensemble 1 MUSENS01, Körsång 1 MUSKÖS01, Estetisk kommunikation ESTEST01.

Mer information på skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I den individuella delen får du undervisning i ditt huvudinstrument på Kulturskolan. I mån av plats kan du även få spela ytterligare instrument. Elev och lärare gör kursplaneringen tillsammans. Antalet platser är begränsat och alla som söker får inför kommande läsår göra ett intagningsprov/musikalitetsanalys i mars/april.

Musikteori

Kursen vänder sig till dig som sjunger eller spelar instrument och som vill utveckla ditt musikspråk och gehör, lära dig förstå och läsa noter och få träning i att analysera och skapa musik. Kursen finns i olika nivåer och man anger vid ansökan vilken nivå man söker tilll. Tänker du söka musiktillägget, ES eller högre utbildning, har du god hjälp av Kulturskolans teorikurs. Dels har du nytta av teoretiska kunskaper när du går din utbildning och dels är ofta teoriprov en del i ansökan till högre utbildningar.

Musikteori grundkurs

Här får du en genomgång av musikens olika beståndsdelar:  melodi, rytm, skalor, tonart. puls, taktart, intervall och ackord. Du tränar gehöret genom imitationsövningar och att lyssna och notera enkla notuppgifter. Du får också prova på att skriva musik för ditt eget instrument.
Grundkurs för dig som går i åk 9.

Musikteori grund- och fortsättningskurs

Du tränar gehöret genom att lyssna och notera melodi och rytm. Du lär dig harmonisera melodier och förstå ackordens funktion. Du får prova på att skriva bas- och överstämma. Kursen innehåller också musiklyssning med form- och musikanalys.
För dig som kommer göra antagningsprov til folkhögskola eller högre musikutbildning är detta en viktig förberedelsekurs.
Grund- och fortsättningskurs för dig som går i gymnasiet.

Musikteori med pianot som grund

Du lär dig hur ackord byggs upp och hur man spelar dem i olika stilar och sammanhang. Du utvecklar dina ackordkunskaper för att förstå och analysera olika musikstycken. Du lär dig också ackompanjera efter ackordsanalys. Vi kommer att arbeta med gemensamt material, men också med sådana stycken som du själv spelar eller sjunger.
Ange under övrig information vilken nivå du söker till.

Musik Special

Vill du fördjupa dina kunskaper i musik? Då kan Kulturskolans Musik Special vara något för dig. Kursen är tänkt för befintliga elever på Kulturskolan upp till årskurs 9 som vill lägga mer tyngd på sitt musicerande.
Du får längre tid, 40 minuter/vecka, i ditt huvudinstrument. Dessutom får du undervisning i teori och scenisk beredskap, där du tränar dig på konsertframträdanden. Prata med din lärare om du är intresserad av detta. Kursen är 2-årig.