Musikal

Som musikalelev får du undervisning i sång, dans och teater. 

Musikal Bas

Musikalkursen är indelad i åldersgrupper:
7-8 år
9-10 år
11-12 år
13 år och uppåt
I kursen får du lära dig grunderna i sång, dans och teater. Du får även göra mindre framföranden och uppspel.

Musikal Special

Musikal Special riktar dig som går lägst i årskurs 9. Kursen passar dig som vill fördjupa dig inom musikalområdet. Under året arbetar vi med en musikalproduktion som vi jobbar fram tillsammans. För att ha möjlighet att komma med i kursen behöver du göra en ansökan till Kulturskolan samt ha någon form av erfarenhet av sång, dans och teater. Inför varje nytt läsår hålls en audition för nya elever.

Kontakter

Senast uppdaterad: 12 september 2022