Sång

Det är roligt att sjunga! Hos Kulturskolan kan du utveckla din sångröst och få inblick i olika musikaliska genrer.

Vi erbjuder en bred sångverksamhet fördelat på körer, sångensembler och solosång. Du kan börja redan som 7-åring och fortsätta under hela din skoltid.

Så här är sångverksamheten upplagd:

  • Svalorna, pojkar och flickor, årskurs 1-3
  • SingSång, flickor, årskurs 4-6
  • Robertkören, pojkar från årskurs 4 till målbrottet
  • Ta Ton, startgrupp
  • Sonetten, flickor, högstadiet och gymnasiet
  • Charles-Ingvarkören, pojkar från målbrottet och uppåt
  • Gymnasie-ensemble, för elever som går Musiktillägget med sång som huvudämne eller andra med mycket goda vokala förkunskaper
  • Solosång i grupp eller enskilt. De flesta elever börjar i någon av körerna och erbjuds så småningom plats i solosång om intresse finns.

Medverkan i kör kostar 400 kr/termin. För de som går ämneskurs sång är medverkan i kör avgiftsfritt.

Kontakter

Senast uppdaterad: 9 december 2021