Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kulturskolans kurser pågår som vanligt

Då vi nu får många frågor om Kulturskolans verksamhet, i rådande läge i samhället, vill vi informera om att Kulturskolans kurser pågår som vanligt, med undantag där annat meddelas av kursens lärare.

Kulturskolan tillhör Växjö Kommun, utbildningsförvaltningen. Kurser och verksamhet pågår som vanligt så länge vi inte får andra direktiv av förvaltningsledning. Undantag för de kurser där annat meddelas av lärare. När det gäller terminens faktura ska den betalas i vanlig ordning. Förhoppningen är att alla elever ska ha fått sina garanterade erbjudna gånger vid terminens slut.
Blir det förändring kommer vi informera.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 april 2020