Välkommen till ett nytt läsår vid Kulturskolan!

Kulturskolan välkomnar såväl gamla som nya elever till ett nytt läsår.

Ni som har en pågående kurs kommer bli kontaktade av er lärare angående dag för terminsstart då det kan variera lite beroende på kurs.


Information till sökande

Till vissa kurser har antagningsbesked skickats ut innan sommaren.
Till övriga kurser kommer vi göra antagning i augusti.

Löpande antagning sker under hela året i de fall vi har lediga platser.
Så snart vi har ledig plats att erbjuda i önskad kurs tar vi kontakt med er.

Välkommen med ansökan!

Kontakter

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022