Sök till Kulturskolan

Här hittar du information om hur du söker till Kulturskolan.

Till Kulturskolan kan man söka till och med det år man slutar gymnasiet. För att kunna få en plats ska man bo och vara folkbokförd i Växjö kommun.

Ansökan till Kulturskolan

För att söka till Kulturskolan behöver vårdnadshavare skapa ett användarkonto.
Via användarkontot kan man följa sin ansökan, ändra och komplettera uppgifter.
Nyantagning sker löpande under läsåret, men huvudantagning sker inför läsårstart i augusti. 

Kulturskolan - ansökan om plats

Antagningsbesked från Kulturskolan

Antagningsbesked går ut via e-post eller genom att våra lärare ringer och föreslår lektionstid. Dag och tid för aktuell kurs meddelas vid terminsstart.
Är man ny elev i en kurs har man möjlighet att få prova en gång innan man bestämmer om man vill fortsätta i kursen. Efter andra tillfället utgår avgift för terminen.

Hur länge har jag min plats i kursen?

Man behåller sin plats så många terminer man vill. Man behöver inte återanmäla sig inför ny termin. Däremot behöver man säga upp sin plats om man inte vill fortsätta nästkommande termin. Då kan vi erbjuda platsen till någon annan sökande.
Dag och tid för lektion kan variera mellan läsår. Inför läsårsstart tar respektive lärare kontakt och meddelar eventuella förändringar.

Faktura från Kulturskolan

Fakturan kommer en gång per termin (vanligtvis i oktober och mars). Är det något som inte stämmer med din faktura så måste du höra av dig till oss innan fakturan förfaller. Betalas inte fakturan i tid tas en deibtieringsavgift ut. Lämnas fakturan obetald skickar kommunen den vidare till inkasso. Har du frågor om fakturan, mejla till: kulturskolan@vaxjo.se

Betalningsskyldighet

Är du ny elev så har du rätt att prova din kurs en gång. Från och med andra gången räknas du som inskriven och blir betalningsskyldig för terminen. Är du befintlig elev måste du däremot säga upp din plats innan terminen startar för att slippa faktura. Detta för att platsen ska kunna erbjudas ny sökande vid terminsstart.
Platsen ska sägas upp av vårdnadshavare till Kulturskolans expedition via e-post eller telefon.

Välkommen med din ansökan!

Kontakter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2021
Förskola och skola