Mat och hållbara måltider i skola och förskola

Det är Växjö kommuns måltidsorganisation som lagar maten till kommunens förskolebarn, elever och omsorgstagare, alltså till människor som är mellan ett år och dryga 100 år.

Vad blir det för mat?

Matsedeln för din skola eller förskola hittar du på Mashie Meny. En plattform som gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att se vad ditt eller dina barn får till lunch på skolan och förskolan.

Meny i Mashie Länk till annan webbplats.

På grund av coronapandemin kan det bli förändringar i menyerna.
Det innebär att menyn på en skola eller förskola inte alltid stämmer överens med vad som står på hemsidan eller i appen. Det kan också innebära att färre alternativ serveras och att färre sallader erbjuds.

Matsedel och mellanmål

Växjö kommun arbetar kontinuerligt med matsedlarna för att få variation och maträtter som både uppskattas av matgästerna, är näringsriktiga och hållbara.

Grundskolor och förskolor har en gemensam grundmatsedel. Anledningen till att vi har gemensamma matsedlar är att du som barn eller ungdom i Växjö kommun ska få likvärdig kost oavsett var du går i skola eller förskola.

Från och med januari 2021 kommer matsedelsperioden att minska från 8 veckors rullande meny till 6 veckor. Det innebär per automatik att favoriträtterna kommer oftare. Vi har också tagit bort mindre populära maträtter. Elevens val kommer också 2 gånger på 6 veckor jämfört med tidigare 2 gånger på 8 veckor.

Minst tre dagar av fem serveras fisk, kött eller fågel. Minst en dag i veckan kan eleverna välja mellan två helvegetariska alternativ.

På de flesta skolor finns två olika alternativ varje dag, varav ett är vegetariskt. 97 procent av kommunens elever erbjuds varje dag två alternativ i skolrestaurangen. Du som har en specialkost eller annan kost erbjuds en maträtt som är anpassad för dina särskilda behov. 

Det finns också gemensamma riktlinjer för vilket utbud som finns på salladsborden och hur frukost och mellanmål ska se ut för att ge tillräcklig näring och energi.

Du som har behov av en specialkost eller annan kost erbjuds minst en maträtt varje dag, som tillgodoser dina behov. De dagar du inte kan äta båda de serverade maträtterna erbjuder vi bara en maträtt.

Specialkost i Växjö kommun ges enbart till barn, elever och personal som behöver annan kost för att de är allergiska eller har en intolerans. Vid behov kan måltidsorganisationen begära att få se läkarintyg alternativt kostintyg. Intyget ska vara skrivet av en legitimerad läkare, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad dietist och ange allergi eller intolerans.

För det Växjö kommun kallar ”annan kost”, vegetarisk kost och kost utan fläskkött, behöver inte läkarintyg eller kostintyg visas upp. Denna typ av kost behöver dock anmälas i e-tjänst eller på blankett. Vi erbjuder inte halalkött, kosher eller övriga önskemål om ändrad kost.

Om ett barn har behov av annan kost på grund av en neuropsykiatrisk diagnos där matsituationen leder till svårigheter, är det av särskilda skäl. Då kontaktar vårdnadshavaren rektor som kontaktar respektive enhetschef inom måltidsorganisationen.

Specialkost och annan kost för elev

Specialkost och annan kost för elev

Växjö kommun har högt satta mål kring mat och måltider. Måltiden ska vara en positiv helhetsupplevelse, den goda måltiden ska bidra till ökat välbefinnande, god folkhälsa, bra omsorg och till goda utbildningsresultat.

Växjö kommun vill också ta sitt ansvar för att göra de offentliga måltiderna hållbara. Maten som serveras ska belasta klimatet så lite som möjligt. Måltidsorganisationen arbetar på olika sätt för hållbara måltider.

Kött och fisk väljs med omsorg

Köttet och fisken som köps och tillagas ska vara så bra som möjligt ur klimatsynpunkt. Därför väljs fisk som är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt. Köttet köps från leverantörer som kan visa att djuren behandlats bra. 98 procent av allt kött som köptes in 2019 var svenskt.

Ekologiska och eller svenska råvaror

Måltidsorganisationen väljer så ofta som möjligt varor från ekologisk odling och djurhållning. För att främja svensk matproduktion, handlar vi så ofta vi kan mat från svenska producenter.

Under 2019 var 74 procent av alla måltidsorganisationens köp ekologiska och eller närproducerade. Målet är att den siffran år 2020 ska vara 80 procent.

Mer grönt och mindre kött

Vi vill inte sluta servera kött, men att dra ner på köttet minskar matens klimatpåverkan rejält. Därför används alltmer grönsaker, baljväxter och bönor i matlagningen. Dessa råvaror är rika på protein och ger stor möjlighet att skapa spännande och kreativa matsedlar. Valfrihet är viktigt och nästan alla elever kan idag välja ett vegetariskt alternativ varje dag i skolan. En dag i veckan serveras enbart vegetariskt.

Råvaror efter säsong och förnuft

Alla råvaror finns inte i obegränsad mängd, på nära håll, året om. Växjö kommun vill i så stor utsträckning som möjligt undvika att köpa mat som transporterats från andra sidan jordklotet, eller som odlats på onödigt energikrävande sätt. Därför är salladsbufféer och vegetariska rätter komponerade av råvaror som hör till säsongen.

Så lite svinn som möjligt

En av de viktigaste sakerna när det gäller matens klimatpåverkan är att minska svinnet. För måltidsorganisationen innebär det att inköp planeras noga och att de råvaror som köps in också används. Gästerna i matsalarna hjälper naturligtvis till genom att ta så mycket mat på tallriken som man orkar äta upp.   

Mat lagad från grunden

Växjö kommun vill ha hög kvalitet på maten. Det innebär att vi har ambitionen att laga allt mer mat från grunden. Detta görs i den utsträckning det är möjligt och när det ger ett mervärde. Växjö kommun har valt att använda sig av Livsmedelsverkets definition som innebär att ”mat lagad från grunden” är mat lagad från råvaror. Med råvaror menar vi livsmedel som inte värmts upp eller tillagats i förväg. Måltidsorganisationens mätningar visar att drygt 90 procent av maten i köken, är lagad från grunden. 99 procent av kommunens elever erbjuds varje dag två alternativ.

Har du några frågor eller synpunkter kring maten som serveras i skolan, förskolan eller där du bor, är du alltid välkommen att höra av dig till Växjö kommuns måltidsorganisation. Synpunkterna är en av de delar vi tittar på när vi utvecklar matsedeln. Om vi får många negativa synpunkter på en rätt tar vi bort den eller ändrar receptet. Om vi får många positiva synpunkter på en rätt ser vi till att den återkommer.

Varje dag lagar måltidsorganisationen cirka 24 000 portioner mat. Det finns totalt 110 kök runt om i kommunen. Det finns tre olika slags kök:

  • 48 stycken tillagningskök - lagar mat och levererar huvudkomponent till mottagningskök och komplett måltid till serveringskök.
  • 31 stycken mottagningskök - tar emot måltidens huvudkomponent från sitt tillagningskök. Tillagar potatis, pasta, ris och sallad, samt frukost och mellanmål.
  • 31 stycken serveringskök - tar emot varm komplett måltid och sallad från sitt tillagningskök. Tillagar frukost och mellanmål.

I måltidsorganisationen arbetar 290 tillsvidareanställda som planerar måltiderna, köper in råvaror och lagar mat till barn, ungdomar och omsorgstagare. Växjö kommuns måltidsorganisation köper varje år in livsmedel för cirka 60 miljoner kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Förskola och skola