Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tillsammans skapar vi en trygg och säker trafikmiljö!

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och Polisen tagit fram ett informations- och diskussionsmaterial för att stödja förskolor, skolor och vårdnadshavare i samtal och diskussioner kring en trygg och säker trafikmiljö kring kommunens förskolor och skolor.

Foldrarna kommer att delas ut i augusti-september 2018 via förskolor och skolor, men finns även under rubriken relaterade dokument.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022