Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Upphandling klar av nytt skoladministrativt it-stöd

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med förvaltningen för arbete och välfärd genomfört en upphandling av ett skoladministrativt IT-stöd som kommer ersätta Extens och Dexter. Den 30 augusti fattades beslut om att IST kommer att tilldelas uppdraget.

Det upphandlade it-stödet stödjer verksamhetsprocesser inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och kulturskola. I systemet får förskolorna och skolorna stöd för att hantera bland annat ansökan- och placeringsprocesser och funktioner för studievalen, betygshantering, ekonomistyrning.

Målet med upphandlingen har varit att förskolorna, skolorna och vårdnadshavarna ska få tillgång till ett användarvänligt, intuitivt och säkert verksamhetssystem som bidrar till att effektivisera administrativ hantering.

Upphandlingen har gjorts i samråd med berörda funktioner inom samtliga verksamheter i utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd.

Införandet av det nya it-stödet sker stegvis inom förskola och skola med start vårterminen 2019.
Du som vårdnadshavare kommer få den information du behöver innan Dexter byts ut till det nya systemet.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2018