Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Bygget av Vallvikens förskola på Välludden pausas – så här påverkar det barnomsorgsplaceringar i området

Byggnationen av Vallvikens förskola på Välludden pausas på grund av problem med bygglovet. Om allt går enligt planerna kan förskolan stå klar under senvåren och barnen kan flytta in efter sommaren 2019.

Det kommunala fastighetsbolaget Vöfab har tidigare informerat om att bygget av Vallvikens förskola har blivit pausat, se länk nedan.

Inga barn har ännu hunnit placeras på den planerade Vallvikens förskola. För att lösa det med barnomsorgsplaceringar kommer de barn som var planerade att få plats på Vallvikens förskola istället att få plats på befintliga förskolor i området. Enligt Vöfab kommer förskolan, om allt går enligt planerna, att stå klar under senvåren och därefter kan barnen flytta in i Vallvikens förskola efter sommaren.

Utbildningsförvaltningen räknar med att det under vårterminen kommer gå att söka till Vallvikens förskola. Generellt sett ska man kunna söka till förskolan sex månader innan placering. Vårdnadshavare kommer då att kunna söka Vallvikens förskola när man har loggat in i systemet Dexter.

Senast uppdaterad: 18 september 2018