Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny rutin för skolplaceringar

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en ny rutin för skolplacering av inflyttande elever och elever som önskar byta skola under läsåret. Den centrala elevadministrationen ansvarar för samtliga placeringar.

Om du är vårdnadshavare och ditt barn behöver en plats på någon av Växjö kommuns grundskolor, ska du skicka in en blankett till centrala elevadministrationen. Detta gäller både för inflyttade elever och elever som önskar byta skola under läsåret. Blanketterna hittar du under ”självservice, e-tjänster och blanketter” under rubriken relaterade länkar.

Samtliga skolplaceringar görs av den centrala elevadministrationen. Har du några frågor om skolplacering ska du därför vända dig till dem. Skolorna kan inte svara på frågor som rör placeringar.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022