Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Katedralskolans elever röstar i skolans EU-val

Idag genomför gymnasieeleverna på Katedralskolan i Växjö ett EU-skolval. Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever och skolpersonal tillsammans. Där finns valsedlar, valskärmar, röstlistor, valurnor och rösträknare.

Förutom Katedralskolan, är det 377 skolor i Sverige som genomför EU-val. Initiativet är en del av Skolval 2019 som drivs på uppdrag av myndigheterna MUCF tillsammans med Skolverket och Valmyndigheten. Skolval ger elever möjlighet att lära sig om demokrati, öka kunskapen om EU och Sveriges EU-medborgarskap. Det är också ett bra tillfälle för skolan att ta vara på den nyfikenhet och intresse som en valrörelse väcker.

Satsningen Skolval 2019 riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet inklusive särskolan. Resultatet offentliggörs på MUCF:s webbplats Länk till annan webbplats. när ordinarie valet genomförts den 26 maj. MUCF har dessutom lektionsmaterial om EU-valet Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 23 februari 2022