Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Högre barnomsorgsavgift under sommaren

Barnomsorgsavgiften kommer bli högre under juni, juli och augusti månad. Den rabatt på 30 % som gäller för resterande del av året tas bort efter att läsåret är slut och allmän förskola inte bedrivs. Detta påverkar dig som har barn i åldern 3–5 år i kommunal förskola.

Din barnomsorgsplats är ett abonnemang som löper under hela året och avgift betalas under årets samtliga månader även under lov, semester och annan ledighet.

Från januari till vårterminens slut samt under september till höstterminens slut har vårdnadshavare med barn i åldern 3–5 år en reducering på 30 % på barnomsorgsavgiften. Tidigare gällde detta även månaderna juni-augusti men 2016 togs reduceringen bort under tiden då allmän förskola inte bedrivs.
Rabatten finns dock kvar under årets övriga månader, i samband med att allmän förskola pågår.

Barnomsorgsavgiften kommer alltså bli högre under juni, juli och augusti, då den 30 % reduceringen tas bort. Detta påverkar dig som har barn i åldern 3–5 år i kommunal förskola.

Utbildningsförvaltningen, Växjö kommun

Senast uppdaterad: 11 februari 2022