Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Studenten 2019 – tider för studentutsläpp

Nu är det snart dags för studenten 2019! Här hittar du tider för studentutsläpp för våra kommunala gymnasieskolor Katedralskolan, Kungsmadskolan, och Teknikum.

Katedralskolan – torsdag den 13 juni

Studentutsläpp: torsdag den 13 juni, följande tider för de olika programmen:

  • Klockan 13.00 – ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och IB (International Baccalauareate)
  • Klockan 15.00 – naturvetenskapsprogrammetoch samhällsvetenskapsprogrammet

Parkering och praktisk information: Mottagningsceremonin på skolgården beräknas till 40 minuter. Skyltar med placering för de olika klasserna kommer att finnas för att man lättare skall hitta varandra. Efter mottagningsceremonin ställer eleverna upp bakom musikkåren för avmarsch till Stortorget. Föräldrar och övriga som önskar följa med ombeds gå bakom studenttåget. Fordon för hemfärd ställs upp på Stortorget. För de elever som går ut kl. 15.00 gäller att fordonen kan ställas upp först efter det att första omgången lämnat torget. Torget brukar vara fullt av folk och fordon så vi ber er att särskilt tänka på säkerheten.

Kungsmadskolan – tisdag den 11 juni

Studentutsläpp: tisdag den 11 juni.

  • Klockan 11 – fordons- och transportprogrammet, handel- och administrationsprogrammet, hantverksprogrammet - frisör och skönhet & hälsa, hotell- och turismprogrammet, industritekniska programmet, restaruang- och livsmedelsprogrammet
  • Klockan 13 – bygg- och anläggningsprogrammet, estetiska programmet, samhällsvetenskapliga programmet, 4-åriga programmen

Parkering och praktisk information: Cirka 15 minuter efter sista klassen har kommit ut startar tåget mot Stortorget med musikkår i spetsen. Informera anhöriga och vänner om den mycket besvärliga parkeringssituationen runt skolan. Bäst är att parkera på grusplanen med infart från Lineborgsplan. Studentekipage/studentflak skall vara uppställda på Stortorgets norra del (närmast landshövdingens residens). Se polisens och transportstyrelsens respektive hemsidor kring regler för studentflak.

Teknikum – onsdag den 12 juni

Studentutsläpp: onsdag den 12 juni, utåket sker från klockan 13.30 via rutschkana till Teknikums framsida.
Parkering och praktisk information: Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser i anslutning till skolan, därför uppmanas anhöriga att komma till skolan i god tid. Studentekipage hänvisas till grusplanen bakom skolan.

Senast uppdaterad: 23 februari 2022