Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Examen för nyutbildade barnskötare

För att kompetensförsörja rätt och säkra framtidens medarbetare inom förskolan satsar kommunen på att utbilda tillsvidareanställda förskoleresurser. För 12 av de 20 medarbetare som påbörjade utbildningen i augusti lades examen i juni.
- Det är fantastiskt att vi kan erbjuda denna utbildningen, säger HR-chef Johan Arvung.

Växjö kommun har köpt en barnskötarutbildning av Växjölöftets vuxenutbildning och den första omgången började i augusti 2018 för 20 tillsvidareanställda förskoleresurser. Tolv av dessa har läst hos Växjö Fria Vuxenutbildning och blev klara i juni. Resterande 8 är klara i höst.

- De som idag arbetar som förskoleresurser har en otrolig möjlig att utveckla, inspirera och lära barnen det vi vill att de ska kunna. Att då ha en personal med rätt kompetens och en vilja att förbättra skapar ett ännu större engagemang för barnets utbildning och utveckling vilket börjar redan i förskolan när de är 1 år gamla, säger Johan.

Han fortsätter.

- För oss är barnen och skolan det viktigaste vi har och att kunna kompetensutveckla vår personal tycker vi är en självklarhet.

Utbildning för livslångt lärande

Utbildningen är en satsning av utbildningsnämnden och riktar sig till tillsvidareanställda förskoleresurser som inte har någon barnskötarutbildning. Utbildningen är en del i utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsarbete och syftar till att stärka medarbetarna, höja kompetensnivån samt skapa en ännu bättre förskoleverksamhet.

- Denna satsning gillar jag! Genom att få lära sig mer om det man jobbar inom stärker ens självkänsla och man blir starkare i sin yrkesroll. Denna utbildning ger även en hel del tillbaka till kommunen, säger Marianne Jenneflod, förskolechef, Centrum.

Sheren Marwan, Linda Jacobsson och Daniel Tagesson tog sin examen i juni och instämmer alla tre om att satsningen och utbildningen var riktigt bra.

- Jag hade ingen utbildning och var tveksam till om jag ville fortsätta att jobba inom förskolan, så när jag fick frågan om jag ville utbilda mig såg jag det som en självklarhet och en otrolig förmån, säger Daniel.

- Jag har lärt mig mycket pedagogik vilket jag inte kunde innan, säger Sheren.

- Det som varit bra är att vi har varvat utbildningen med jobbet. Så det vi har lärt oss i skolbänken har vi kunnat relatera till och även ta med oss tillbaka till våra kollegor för fortsatt diskussion, säger Linda.

Tisdagen den 18 juni bjöd man in för att fira de nyexaminerade barnskötarna vilket gjordes tillsammans med Anders Elingfors, tf förvaltningschef Anders, Gunilla Gustafson verksamhetsansvarig för förskoleverksamheten och Torgny Klasson, representant från nämnden.

I augusti startar en ny omgång med 11 förskoleresurser. Studietakten är 50 procent (20 timmar i veckan) och medarbetarna har studieledigt med lön samtidigt som de jobbar kvar på sin arbetsplats resten av sin tjänst.

Sheren Marwan, Linda Jacobsson och Daniel Tagesson

Sheren Marwan, Linda Jacobsson och Daniel Tagesson tog sin examen i juni.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022